Wyniki ankiety – zbadaliśmy dziennikarzy na Covid-19

Jak wygląda aktualna sytuacja mediów w Polsce? - wyniki ankiety

Klient
Gamma PR
Kategoria
Przydatne materiały
Tagi
komunikacja, PR, Covid-19

Sytuacja związana z COVID-19 bardzo mocno wpłynęła na całą branżę dziennikarską. Już na samym początku kwarantanny cześć tytułów o zasięgu krajowym zostało dotknięte masowymi zwolnieniami bądź całkowicie zawieszono ich działalność. Inne redakcje, chcąc się utrzymać na rynku, wprowadziły głęboką restrukturyzację. Jak w tym wszystkim odnajdują się sami dziennikarze? Jakie zauważają zmiany? Które formaty będą ich zdaniem najbardziej popularne po powrocie do normalności? By móc odpowiedzieć na powyższe pytania, przeprowadziliśmy badanie na grupie przedstawicieli 34 największych w Polsce redakcji z podziałem na media lifestylowe oraz zajmującymi się nowymi technologiami, w tym ogólnopolskimi dziennikami z działami technologie.

Jakie treści będą dominować po pandemii?
Dziennikarze zapytani o przewidywania dotyczące treści, jakie będę przeważać po zakończeniu pandemii, byli nieco podzieleni w swoich odpowiedziach: 38% wskazało, że będą to poradniki dotyczące produktów usług i aplikacji związanych z rozrywką, z kolei 35% twierdzi, że w tej kwestii nic się nie zmieni. Na kolejnych miejscach znalazły się wideo-prezentacje i wideo recenzje (12%) oraz poradniki zakupowe (9%). Inne typy treści wskazało 6% badanych.

Nie ma jednomyślności wśród dziennikarzy. Z pewnością Ci należący do tytułów,  których nie sytuacja finansowa się nie pogorszyła, nie oczekują większych zmian w stosunku do rzeczywistości sprzed pandemii. Z kolei przedstawiciele mediów, którym lockdown wyrządził większe bądź mniejsze szkody, gotowi są na nadejście „ nowego”, czego wyrazem były odpowiedzi sugerujące większy udział poradników.

Czy press pack ma znaczenie?
W temacie komunikacji z agencjami dziennikarze najbardziej cenią dostarczenie informacji/produktu wraz z ciekawym, spersonalizowanym press packiem (np. przekąskami, gadżetami) w zaskakującym opakowaniu (35%). Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią (29%) były dodatkowe materiały w formie pełnego portfolio zdjęć, whitepapers lub dodatkowych materiałów merytorycznych. Z kolei 15% badanych twierdzi, że najbardziej liczy się użyteczność informacji, a press packi nie mają znaczenia. Na kolejnych miejscach znalazły się konferencje w ciekawym miejscu (12%), szybki i częsty kontakt z przedstawicielem marki lub agencji oraz materiały wideo dotyczące korzyści związane z produktem. Odpowiedzi sugerują, że agencje  PR wciąż traktowane są przede wszystkim jako rzetelne źródło informacji o produktach i usługach. Nie należy jednak zapominać, że do dobrych praktyk powinno należeć też podawanie informacji w atrakcyjnej formie. Czasami wystarczy dodać mały gadżet, by rozszerzyć kontekst.

Jakie treści będą dominować po pandemii?
Dziennikarze zapytani o przewidywania dotyczące treści, jakie będę przeważać po zakończeniu pandemii, byli nieco podzieleni w swoich odpowiedziach: 38% wskazało, że będą to poradniki dotyczące produktów usług i aplikacji związanych z rozrywką, z kolei 35% twierdzi, że w tej kwestii nic się nie zmieni. Na kolejnych miejscach znalazły się wideo-prezentacje i wideo recenzje (12%) oraz poradniki zakupowe (9%). Inne typy treści wskazało 6% badanych. Poradniki zakupowe są łatwe do napisanie i zawsze się świetnie „klikają”. Nic więc dziwnego, że dziennikarze najczęściej wskazywali na tę formę.

Wsparcie agencji w cenie
Jeśli chodzi o wsparcie, jakie zdaniem dziennikarzy agencje mogłyby zaoferować im w trakcie pandemii, wśród najczęstszych odpowiedzi pojawiało się dostarczanie unikalnych treści oraz analiz. Ankietowani wskazywali również potrzebę organizacji premier sprzętowych oraz eventów w formie online czy szerszą dostępnością sprzętu do testów. Znalazły się także osoby, którym najbardziej brakuje wspólnie spędzonego czasu z pracownikami agencji. Kolejny dowód na to, że dziennikarze ponad wszystko cenią rzetelne informacje. Z odpowiedzi wyłania się także obraz dziennikarza, który tak jak każdy szuka okazji  do towarzyskiego spotkania np. przy piwie z drugim człowiekiem.

Media technologiczne na plusie
W sekcji przeznaczonej wyłącznie dla dziennikarzy z branży technologicznej uczestnicy badania pytani byli o spadek czytelnictwa. Większość, bo aż 63% odpowiedziała, że nie zauważyło takiej tendencji. Co więcej, aż 72% respondentów twierdzi, że czytelnicy chętniej sięgają po testy produktów i usług, zawierające techniczne pomiary, niż ma to miejsce w przypadku opisu własnych wrażeń. Pozostała grupa badanych (27%), sugeruje, że jest zupełnie na odwrót. Co więcej, zapytani o miejsce pracy, 82% dziennikarzy przyznało, że sprzęt testuje w domu. Zaledwie 14% (w zależności od urządzeń) korzysta z innego miejsca. Można uznać, ze media technologiczne, jak i działy w ogólnopolskich dziennikach oraz tygodnikach opinii mają się dobrze. Czytelnicy zamknięci w domach z dużą chęcią konsumowali treści związane z testami, szczególnie tymi, które wyszczególniały parametry, a nie skupiały się wyłącznie na subiektywnych odczuciach autora.

Media lifestylowe mniej poczytne? Zdania podzielone
Drugą grupą biorącą w badaniu byli dziennikarze związani z szeroko rozumianym lifestylem, do których zaliczono m.in. przedstawicieli portali lifestylowych, a także dzienników i tygodników o ogólnopolskim zasięgu. W ich przypadku opinie dotyczące spadku zapotrzebowania na teksty były podzielone: 50% nie zauważa takiego problemu, z kolei 42% badanych odpowiedziało twierdząco. Zaledwie 8% nie zauważyło różnicy. Podzielone zdania mogą sugerować częściowy odpływ czytelników w stronę „digitalu”.  Wszakże w czasie pandemii najwięcej straciły dzienniki i tygodniki ukazujące się druku.

Lifestyle o nowych technologiach
Dziennikarze lifestylowi zostali także poproszeni o opinię dotyczącą tematów związanych z nowymi technologiami. Ich zdaniem największe szanse na pojawienie się treści o sprzęcie komputerowym mają materiały w formie indywidualnych wrażeń z użytkowania urządzeń przez testera (66%). Z kolei 58% ankietowanych wskazywało na poradniki zakupowe. Na kolejnych miejscach znalazły się poradnik typu „Top 5” (50%) oraz wideo-poradnik/wideo-prezentacja produktu przedstawiająca korzyści dla kupującego (25%). Nieco gorsza sytuacja finansowa (szczególnie tytułów wydawanych w druku) sprawiła, że media chętniej będą realizowały materiały związane z testowaniem sprzętu. Często takie aktywności odbywają się na zasadzie płatnej współpracy z producentami, co w naturalny sposób pozwoli odbudować finansową pozycję.

 

O badaniu
Ankietę przeprowadzono w okresie od 02.06 do 06.06.2020 roku. W badaniu wzięło udział 34 dziennikarzy z największych redakcji w Polsce. Wśród uczestników wyszczególniono dwie specjalizacje: lifestyle oraz nowe technologie.