Nasze kampanie składają się z działań w mediach, przekazów wideo oraz współpracy z influencerami. Strategię wybieramy indywidualnie, w zależności od tego, co jest potrzebne do osiągnięcia założonego celu. Z wielu zrealizowanych kampanii wybraliśmy kilka przykładów obrazujących nasz styl pracy z klientami oraz rezultaty, które osiągnęliśmy.